1. Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu je Ladislav Zikmund, nakladatelství Pravý úhel, zapsán u živnostenského úřadu Magistrátu města Hradec Králové, sídlo: Nerudova 939/16, Hradec Králové 50002, IČ 88313816, DIČ CZ 88313816.

2. Objednávka a koupě

Prezentace zboží na těchto stránkách nemá povahu návrhu na zavření kupní smlouvy. Návrhem kupní smlouvy je objednávka konkrétního zboží, vyplněná zákazníkem a odeslaná provozovateli obchodu. Po doručení objednávky obdrží zákazník e-mail s informací o doručení objednávky, která je následně předána k expedici. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník obdrží e-mail potvrzující vyřízení objednávky a předání dopravě.

V internetovém obchodě jsou vždy uvedeny aktuální a platné smluvní ceny (provozovatel není plátcem DPH), náklady na dopravu jsou zákazníkovi vyčísleny zvlášť podle typu vybrané přepravy.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem provozovatele, nebezpečí škody na zboží přechází však na zákazníka převzetím zboží.

3. Dodací a platební podmínky

Formy dodání:

Tuzemsko (+Slovensko):

Česká pošta: 100,- Kč (poštovné, balné, dobírka)

Ostatní zahraničí:

250,- Kč (poštovné a balné, platba předem na základě fakturace)

Platební podmínky z tuzemska:

Dobírka: cena včetně dopravy bude zaplacena při převzetí zboží od doručovatele nebo na poště / hotovostní platba

Platební podmínky ze zahraničí:

CZ52 6210 6701 0022 0059 4148
BIC: BREXCZPPXXX

Dodání do zahraničí:

A. Priority transport: Termín dodání: Evropa / 4 dny, mimoevropské země / 7 dnů

B. Standard: Termín dodání: Evropa / 7 dnů, mimoevropské země / 90 dnů

4. Záruční podmínky

Na zboží zakoupené zákazníkem, který je spotřebitelem, se vztahuje záruka v trvání dvou let a v rozsahu stanoveném zák. č. 40/1964 Sb.., Občanským zákoníkem, v platném znění. V zákonné lhůtě 14 dnů lze provozovateli vrátit odebrané zboží s výjimkou CD a DVD s porušeným obalem a předmětů, které budou vráceny poškozené, aniž zákazník vadu reklamoval. Vratku spolu s číslem objednávky je nutno osobně nebo poštou doručit na adresu Ladislav Zikmund, Pod Plískavou 4/371, Praha 15, 10700.

5. Reklamační podmínky

Vadné zboží lze do 2 dnů od jeho převzetí reklamovat těmito způsoby:

  1. emailem na adrese ladislav@pravyuhel.com, informujte nás pod číslem Vaší objednávky o popisu závady, případně zašlete fotografii
  2. telefonicky na čísle 739091768

Reklamace bude posouzena a vyřízena do 30 dnů od doručení reklamace.

6. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí prodávajícího, nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě etc. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží. Osobní údaje, které jsou zákazníkem dobrovolně poskytnuty provozovateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí provozovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem 101/2000 Sb.., o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění. Zákazník dává provozovateli souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem se řídí Obchodním zákoníkem a zákonem 634/92 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a provozovatelem, které budou realizované prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi obchodními podmínkami, že těmto porozuměl a že je bez výhrad akceptuje.