Záruční podmínky

Na zboží zakoupené zákazníkem, který je spotřebitelem, se vztahuje záruka v trvání dvou let a v rozsahu stanoveném zák. č. 40/1964 Sb.., Občanským zákoníkem, v platném znění. V zákonné lhůtě 14 dnů lze provozovateli vrátit odebrané zboží s výjimkou CD a DVD s porušeným obalem a předmětů, které budou vráceny poškozené, aniž zákazník vadu reklamoval. Vratku spolu s číslem objednávky je nutno osobně nebo poštou doručit na adresu Ladislav Zikmund, Pod Plískavou 4/371, Praha 15, 10700.

Reklamační podmínky

Vadné zboží lze do 2 dnů od jeho převzetí reklamovat těmito způsoby:

  1. emailem na adrese ladislav@pravyuhel.com, informujte nás pod číslem Vaší objednávky o popisu závady, případně zašlete fotografii
  2. telefonicky na čísle 739091768

Reklamace bude posouzena do 30 dnů od doručení reklamace.