Vyšla kniha O Plečnikovi

IMG_2475Nakladatelství Pravý úhel ve spolupráci s Národním památkovým ústavem vydalo dlouho očekávanou a připravovanou knihu autora Tomáše Valeny O Plečnikovi: Příspěvky ke studiu, interpretaci a popularizaci jeho díla. Kniha obsahuje 10 kapitol a 450 ilustračních obrázků – současných snímků, plánků, dobových fotograficí, autentických kreseb atd. Kniha vyšla těsně před Vánoci 2017 ke 145. výročí Plečnikova narození a šedesátému výročí jeho úmrtí. Architekt významně proměnil tvář Pražského hradu, prezidentského sídla v Lánech a postavil jedinečný kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Kniha se stejnou měrou ale věnuje i Plečnikovým zahraničním projektům v rodném Slovinsku, ve Vídni a jinde. Kniha byla slavnostně uvedena na Slovinské ambasádě dne 15. ledna 2018.

Tomáš Valena je známým autorem předních knih o architektuře, profesorem na mnichovské technice, za svůj plodný život přednášel po celém světě. Plečnik a jeho bohaté a rozmanité dílo se stalo jeho celoživotním tématem. Ke svému vztahu k Plečnikovu dílu uvádí: „Na počátku osmdesátých let minulého století jsem se začal intenzivněji zabývat Plečnikem. Jako rodilý Pražan a architekt, který byl doma v češtině, slovinštině a v němčině, tedy ve třech jazycích, v nichž také Plečnik komunikoval se světem, jsem pociťoval přirozenou afinitu vůči tomuto středoevropskému umělci.“ Svého rozhledu i jazykové vybavenosti Valena využil i při sestavování knihy O Plečnikovi, protože bádal jak v tuzemských, tak vídeňských a lublaňských archivech. Valena si položil otázky, na něž se systematicky v celé knize snaží najít odpovědi: „Jak tento architekt jen přišel ke svým formám? Jak generoval své architektonické ideje? Jak zpracovával při své hypersenzibilitě inspiraci místa?“ Postupné rozklíčování těchto otázek přivede čtenáře pochopitelně do Prahy, na Pražský hrad a do rodiny prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, ale také se podíváme do Vídně, kde Plečnik studoval a začínal, do Splitu, Lublaně i Říma, který byl pro Plečnikovu architekturu nekonečnou studnicí inspirace.

Součástí knihy jsou nejen objevné texty, ale také unikátní dokumentace výstavy, kterou před dvaceti lety k tehdejšímu plečnikovskému výročí uspořádala Správa Pražského hradu v celém jeho areálu. Tomáš Valena byl jedním z autorů této výstavy a v knize jsou tak publikovány tehdejší unikátní fotografie, návrhy a exponáty.

Kniha vyšla v koedici s Národním památkovým ústavem, který se dlouhodobě dokumentaci a interpretaci moderní architektury věnuje. V rámci výzkumu, nazvaném Moderní architektura 20. století, vedený generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, „jsou zkoumána regionální specifika, prováděn průzkum, dokumentace, hodnocení, základní průzkum památkového potenciálu architektury 20. století.” Více informací o činnosti Národního památkového ústavu na tomto poli viz www.npu.cz.

Kniha byla dne 15. ledna 2018slavnostně uvedena na půdě Velvyslanectví Slovinské republiky za přítomnosti mnoha významných hostů. Knize popřál čtenářský úspěch JE pan velvyslanec Slovinské republiky Leon Marc, za nakladatelské indtituce Ing. arch. Naďa Goryczková a PhDr. Ladislav Zikmund-Lender a knihu zevrubně představil její autor, prof. Tomáš Valena.