Vyšla kniha o Hradci Králové

Nakladatelství Pravý úhel ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové vydává dosud nejrozsáhlejší publikaci o moderní architektuře v Hradci Králové s názvem „Struktura města v zeleni: Moderní architektura v Hradci Králové“. Jejím autorem je historik umění Ladislav Zikmund-Lender, autor knih o hradeckém muzeu, o architektonické rodině Rejchlových, o Kotěrových stavbách v Hradci či albu fotografií Josefa Sudka znázorňujících architekturu města. Kniha ve dvaceti kapitolách představuje dílo jednotlivých architektů ve městě, podoby různých moderních stylů, ale věnuje se i památkové péči o moderní architekturu. Nezapomíná na moderní duchovní architekturu a architekturu moderních škol. Autorem většiny z více než tří stovek fotografií je Jiří Zikmund, který se dokumentací města pro knihu zabýval více než dva roky.

Kniha shrnuje skoro osmiletý výzkum hradecké moderní architektury. Věnuje se slavným jménům, jako byl Jan Kotěra či Josef Gočár, architektům lokálním, jako byl Oldřich Liska nebo Jan Rejhcl, ale představuje také témata zcela nová: místní parkové úpravy Františka Thomayera, hradecké angažmá Theodora Petříka, Otakara Novotného či Jindřicha Freiwalda a věnuje se také tomu, jak se v tehdy venkovském městě projevil kubismus a funkcionalismus. „Za nejzajímavější považuji asi kapitoly o Otakaru Novotném, Vladimíru Zákrejsovi a Heinrichu Kulkovi, jejichž hradecké dílo se snažím včlenit do širšího středoevropského kontextu. Kniha ale poskytuje i řadu dalších objevů. Oproti dosavadním knihám jsem se snažil ukázat, že dějiny modernismu ve městě jsou spíše mozaikou různých pamětí, to znamená různých zkušeností různých skupin lidí. Hradec byl třeba nábožensky velmi liberálním prostředím, takže každá církev ke svému modernímu obrazu přistupovala trochu jinak. Jinou představu o modernismu měly také ženy, ať už jako tvůrkyně či klientky, a asi úplně jinou představu měly chudé vrstvy. A pak i v Hradci působila malá, ale výrazná skupina německých architektů a stavebníků. Ta rozmanitost a to, že se nakonec všichni dokázali respektovat a vytvořit harmonický obraz města, mi připadá inspirativní,“ říká autor Ladislav Zikmund-Lender.

Text doprovází přes 320 vyobrazení. Kromě současných celků i detailů jednotlivých staveb, jejichž autorem je Jiří Zikmund, v knize čtenář najde letecké snímky pořízené z dronu, ale také historické fotografie, plány a návrhy, které poskytlo více než deset archivů, muzeí a dalších institucí. Řada z těchto cenných historických vyobrazení je veřejně reprodukována vůbec poprvé. Jiří Zikmund soustavně fotografoval hradeckou architekturu dva roky, ale některé snímky jsou i starší. „Nejtěžší bylo fotografovat objekty, jejichž hlavní průčelí je orientováno na východ, takže se musí fotit brzy ráno. Nerad totiž vstávám,“ směje se autor fotografií.

Součástí knihy je anglické resumé každé kapitoly, rejstřík architektů a mapa města s výběrem 60 objektů moderní architektury, takže je kniha použitelná i pro architektonické vycházky. Střízlivého, přesto originálního designu výpravné publikace se ujalo grafické studio Markéty Steinert, které se specializuje na vizuální idenitu kulturních festivalů, výstav a designových knih o umění a architektuře.

Kniha bude slavnostně pokřtena začátkem května. První křest se uskuteční v Hradci Králové, v Knihovně města ve středu 9. května od 17.00 hodin, druhý křest v Praze v Knihkupectví Juditina věž v pondělí 14. května v 18.00 hodin. Na obou akcích bude kniha k dostání za zvýhodněnou cenu. Kniha bude v celostátní distribuci ve všech knihkupectvích.